เส้นทางบินใหม่ : ดอนเมือง - มุมไบ

เปิดแล้ว จองเลย! สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นำเสนอเส้นทางบินตรงจาก ดอนเมือง สู่ มุมไบ ในราคารวมเริ่มต้นที่ 3,755 บาท


ช่วงเวลาการจอง : จองเลย   
ช่วงเวลา่เดินทาง : 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

บินตรงจากดอนเมือง
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
มุมไบ (BOM)
ราคา
3,755 บาท

* ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)

ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน
ดอนเมือง - มุมไบ (BOM)Collapse
เที่ยวบิน
SL218
จากดอนเมือง
02:55
สู่มุมไบ
05:40
วันทำการ
พ,ศ,อา
เที่ยวบิน
SL219
จากมุมไบ
06:50
สู่ดอนเมือง
12:40
วันทำการ
พ,ศ,อา


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ฟรีโหลดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง 20 กิโลกรัม // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์