เส้นทางบินใหม่ : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - บาหลี(เดนปาซาร์) : 3,155 บาท

เปิดแล้ว จองเลย! สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นำเสนอเส้นทางบินตรงจาก ดอนเมือง สู่ บาหลี(เดนปาซาร์) ในราคารวมเริ่มต้นที่ 3,155 บาท


ช่วงเวลาการจอง : จองเลย   
ช่วงเวลา่เดินทาง : 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

บินตรงจากดอนเมือง
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
บาหลี เดนปาซาร์ (DPS)
ราคา
3,155 บาท
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
บาหลี เดนปาซาร์ (DPS)
จาก
เชียงราย (CEI)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
บาหลี เดนปาซาร์ (DPS)
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
บาหลี เดนปาซาร์ (DPS)
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
บาหลี เดนปาซาร์ (DPS)

* ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

เดินทาง : 15 กันยายน 2560

ตารางเที่ยวบิน 
ดอนเมือง (DMK) - บาหลี (DPS)Collapse
เที่ยวบิน
SL258
จากดอนเมือง
05:50
สู่บาหลี
11:25
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL259
จากบาหลี
13:20
สู่ดอนเมือง
17:15
วันทำการ
ทุกวัน


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ฟรีโหลดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง 20 กิโลกรัม // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์