เส้นทางบิน

พักผ่อน, จับจ่ายซื้อของ หรือผจญภัย สำรวจและค้นพบประสบการณ์ใหม่กับเส้นทางที่พวกเรามีให้


ค้นหาเส้นทางเปิดใหม่ล่าสุด

กรุงเทพมหานคร

เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นทั้งศูนย์กลางและแหล่งความเจริญเติบโตของประเทศ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี...

สำรวจ กรุงเทพฯ

ภูเก็ต

ผู้หลงใหลหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใสๆ และเพียงพร้อมไปด้วย การเดินทางที่สะดวกสบาย ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าและบริษัทนำทัวร์ ที่หาได้ง่าย รวมถึงการแสดงโชว์ต่างๆ...

สำรวจ ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่เลื่องชื่อ ที่รวมหมู่เกาะต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง และมีพื้นที่ป่าดิบชื้นบนบกที่อุดมด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย...

สำรวจ สุราษฎร์ธานี

สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เสือแห่งเอเชีย” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเดียว คือ ประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลเน้นให้ประเทศทำธุรกิจการค้า รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ...

สำรวจ สิงคโปร์

เส้นทางที่ชื่นชอบ สำรวจบางเส้นทางที่เราแนะนำ

เชียงราย

เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย...

สำรวจ เชียงราย

อุดรธานี

จังหวัดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวในแดนอีสาน “อุดรธานี” เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบชุมชนไทยอีสาน...

สำรวจ อุดรธานี

กระบี่

เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 154 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร...

สำรวจ กระบี่