การท่องเที่ยว & ขนส่ง


บริษัท นิกรมารีน จำกัด

71/23 ซ.สุขสันต์ 1, ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
076-383951, 076-384211
-


แพ็คเกจ 1 วัน 990 บาท

๐ แพ็คเกจ 1 วัน ราคาพิเศษ 990 บาท (จากปกติ 2,300 บาท)

ข้อตกลงและเงื่อนไข :
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้บริการได้ทุกวัน
  • จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรผ่านโดยสารขึ้นเครื่อง (boarding pass) ต่อ 1 สิทธิ์
  • กรุณาแสดงบัตรผ่านโดยสารขึ้นเครื่อง (boarding pass) สำหรับการยืนยันสิทธิส่วนลด
  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับบัตรที่นั่งที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน หลังจากการเดินทาง
  • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และบริษัท นิกรมารีน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำหรับการสำรองแพ็คเกจ, กรุณาติดต่อ บริษัท นิกรมารีน จำกัด โทร: 076-383951, 076-384211.
สามารถใช้ได้ตั้งแต่ : 16 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุุนายน 2560