โปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุด

เส้นทางใหม่: เชียงราย สู่ ฉางซา

เดินทาง : 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่: เชียงใหม่ สู่ กวางโจว

เดินทาง : 16 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่: กรุงเทพฯ สู่ พิษณุโลก

เดินทาง: 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่: กรุงเทพฯ สู่ หนานจิง

เดินทาง : 26 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่: กรุงเทพฯ สู่ ฮานอย

เดินทาง : 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางใหม่: กรุงเทพฯ สู่ หนานชาง

เดินทาง : 01 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

บินปุ๊บ ช๊อปปั๊บ รับส่วนลด

เพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาสของคุณที่ร้านค้าพันธมิตรของเรา