โปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุด

New Year New Discoveries

เดินทาง :17 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561.

เส้นทางบินใหม่ : ภูเก็ต - เซี่ยงไฮ้

เดินทาง :16 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

เส้นทางบินใหม่ : ภูเก็ต - หนานจิง

เดินทาง :16 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

จากกรุงเทพฯ สู่ หนานชาง และเซี่ยงไฮ้ กับ A3300-300

เดินทาง :16 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

เส้นทางบินใหม่ : กรุงเทพฯ - เจิ้งโจว

เดินทาง : 21 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

บินตรงจากภูเก็ตสู่ซีอาน

เดินทาง : 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

บินตรงจากอู่ตะเภาสู่ฉางซา

เดินทาง : 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เส้นทางบินใหม่ - เซี่ยงไฮ้, หางโจว, ซีอาน

เดินทาง : 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป