เส้นทางบินใหม่ : กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ไทเป : THB 2,955

เปิดแล้ว จองเลย! สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นำเสนอเส้นทางบินตรงจาก ดอนเมือง สู่ ไทเป ในราคารวมเริ่มต้นที่ 2,955 บาท


ช่วงเวลาการจอง : จองเลย   
ช่วงเวลา่เดินทาง : 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

บินตรงจากดอนเมือง
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
ไทเป (TPE)
ราคา
2,955 บาท
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)
จาก
เชียงราย (CEI)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ต่อเครื่อง
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)

* ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน 
ดอนเมือง (DMK) - ไทเป (TPE)Collapse
เที่ยวบิน
SL398
จากดอนเมือง
03:45
สู่ไทเป
08:35
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL399
จากไทเป
11:00
สู่ดอนเมือง
13:35
วันทำการ
ทุกวัน


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ฟรีโหลดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง 20 กิโลกรัม // ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์