ข่าวล่าสุด

ดูข่าวสารอัพเดตล่าสุดและโปรโมชั่นใหม่ที่นี่


Thai Lion Air got 1 in 6 Airlines Popular Vote from Chinese Tourists

14 มิถุนายน 2560
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เข้าร่วมรับการโหวตสายการบินยอดนิยม ให้เป็น 1 ใน 6 สายการบินที่เข้าร่วมโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งโหวตให้ในพิธีมอบรางวัล “2017 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” โดยจัดประกวดแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านท่องเที่ยว และสายการบิน เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีน

Full Story

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเครื่องฝึกบินจำลอง Simulator ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เป็นการส่วนพระองค์)

25 กุมภาพันธ์ 2560
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเครื่องฝึกบินจำลอง Simulator ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เป็นการส่วนพระองค์)

Full Story

Giving Love, Giving Blood

20 กุมภาพันธ์ 2560
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

ในเดือนแห่งความรักนี้ ผู้บริหารและพนักงาน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆร่วมกันบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ “มอบรักด้วยการให้ Giving Love, Giving Blood”

Full Story

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ไปจังหวัด ตรัง และเส้นทางบินข้ามภูมิภาคไปจังหวัด เชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการบินตรงทุกวันด้วยราคาพิเศษ

10 กุมภาพันธ์ 2560
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

10 กุมภาพันธ์ 2560, สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ได้มีพิธีเปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์ ดอนเมือง-ตรัง และเส้นทางบินปฐมฤกษ์ข้ามภูมิภาค เชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี

Full Story

Thai Lion Air announces to increase its domestic fares resulting from the rise in excise tax on jet fuel

31 มกราคม 2560
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

เนื่องจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีมีผลวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ทางสายการบินฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง ในอัตราเที่ยวบินละ 150 บาทต่อคน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

Full Story