เว็บเช็คอิน

  • เข้าสู่ระบบ
  • ตรวจสอบ
  • เลือกที่นั่ง
  • สัมภาระ
  • บอร์ดดิ้งพาส

กรอกรายละเอียด

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาการเดินทางของคุณ


*Note: ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินด้วยตัวเองที่เว็บไซด์ โดยสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 4ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องมาแสดงที่สนามบินด้วยตนเอง อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ
เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้.