เพิ่่มเที่ยวบิน: บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ จาการ์ตา


บินจากกรงุเทพฯ
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
จาการ์ตา (CGK)
ชั้นประหยัด
2,055 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
-

* ราคา/เที่ยวบิน/ท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ (DMK) - จาการ์ตา (CGK)Collapse
เที่ยวบิน
SL116
จากกรุงเทพฯ
08:20
ถึงจาการ์ตา
11:50
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL114
จากกรุงเทพฯ
17:00
ถึงจาการ์ตา
20:30
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL118
จากกรุงเทพฯ
19:50
ถึงจาการ์ตา
23:10
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL117
จากจาการ์ตา
13:30
ถึง กรุงเทพฯ
17:20
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL115
จากจาการ์ตา
21:30
ถึง กรุงเทพฯ
01:00
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL119
จากจาการ์ตา
06:35
ถึง กรุงเทพฯ
10:00
วันทำการ
ทุกวัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***