บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ บาหลี ประเทศอินโดนิเซีย


เดินทาง : 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

บินจากกรงุเทพฯ
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
บาหลี (DPS)
ชั้นประหยัด
2,655 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

* ราคา/เที่ยวบิน/ท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ (DMK) - บาหลี (DPS)Collapse
เที่ยวบิน
SL258
จากกรุงเทพฯ
13:05
ถึงบาหลี
18:40
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL259
จากบาหลี
19:40
ถึง กรุงเทพฯ
23:25
วันทำการ
ทุกวัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

* บนเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย แอร์บัส A330-300