เส้นทางบินใหม่: บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา


เดินทาง : 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บินจากกรงุเทพฯ
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
โคลัมโบ (CMB)
เที่ยวเดียว
2,895 บาท
ไป-กลับ
6,685 บาท

* ราคา/เที่ยวบิน/ท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ (DMK) - โคลัมโบCollapse
เที่ยวบิน
SL230
จากกรุงเทพฯ
06:35
ถึงโคลัมโบ
08:30
วันทำการ
จ, อ, พ, พฤ, อา
เที่ยวบิน
SL232
จากกรุงเทพฯ
08:35
ถึงโคลัมโบ
10:30
วันทำการ
ศ, ส
เที่ยวบิน
SL231
จากโคลัมโบ
09:30
ถึง กรุงเทพฯ
14:45
วันทำการ
จ, อ, พ, พฤ, อา
เที่ยวบิน
SL233
จากโคลัมโบ
11:30
ถึง กรุงเทพฯ
16:45
วันทำการ
ศ, ส

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***