เส้นทางบินใหม่ : กรุงเทพฯ - ชางโจว, จี่หนาน


ช่วงเวลาจอง : จองเลย  
วันเริ่มบิน : 28 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป 

บินจากดอนเมือง
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
ชางโจว (CZX)
ราคา
3,355 บาท
ถึง
จี่หนาน (TNA)
ราคา
3,385 บาท

* ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์