เส้นทางบินใหม่: บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ โตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น


เดินทาง : 7 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

บินจากกรงุเทพฯ
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
นาริตะ (NRT)
ชั้นประหยัด
4,080 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
10,380 บาท

* ราคา/เที่ยวบิน/ท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน 
กรุงเทพฯ (DMK) - นาริตะ (NRT)Collapse
เที่ยวบิน
SL300
จากกรุงเทพฯ
01:00
ถึงโตเกียว (นาริตะ)
09:10
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL301
จากโตเกียว (นาริตะ)
11:00
ถึง กรุงเทพฯ
16:15
วันทำการ
ทุกวัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***