เส้นทางใหม่สู่ประเทศจีน : ภูเก็ต - ฉางซา


ช่วงเวลาจอง : ทันที

เดินทาง : 2 มิ.ย. 61

บินจากภูเก็ต
ราคารวมเริ่มต้น* Collapse
ถึง
ฉางซา (CSX)
ราคารวม
3,955 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์