เส้นทางบินใหม่ : ภูเก็ต - หนานจิง 


ช่วงเวลาจอง : จองเลย    
วันเริ่มบิน : 16 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป 

บินจาก ภูเก็ต
ถึง
หนานจิง (NKG)
ชั้นประหยัด
3,955 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
15,595 บาท

* ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)

ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน (16 - 22 ม.ค. 61)
ภูเก็ต (HKT) - หนานจิง (NKG)Collapse
เที่ยวบิน
SL8030
จากภูเก็ต
01:15
ถึงหนานจิง
07:15
วันทำการ
ทุกวัน
เที่ยวบิน
SL8031
จากหนานจิง
08:45
ถึงภูเก็ต
13:15
วันทำการ
ทุกวัน


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***