• อควาเรีย ภูเก็ต ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ประเทศไทย
  • รับส่วนลด 10%
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • อควาเรีย ภูเก็ตและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.+66 (0) 76 629 800 หรือ อีเมลล์: marketing@Aquaria-Phuket.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562