ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชั่นcash back 300บาท / ท่าน / boarding pass

  • ระยะเวลาจอง : 1 พฤษภาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 
  • ระยะเวลาเดินทาง :1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
  • เมื่อทำการจอง กรุณาแจ้ง Booking code หรือส่งรูป Boarding pass ให้ทางพนักงาน
  • ในวันเดินทางท่องเที่ยวกรุณา นำ Boarding pass ตัวจริงมาแสดงแก่พนักงาน เพื่อรับ cash back 300 ต่อท่าน ต่อ boarding pass
  • โปรโมชั่นนี้ ใช้สำหรับราคาผู้ใหญ่เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ รวมรถรับส่งฟรีจากเขต กะตะ กะรน และป่าตอง สำหรับโรงแรมในบริเวณอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากพนักงานโดยตรง
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางบริษัทฯได้
  • Premium day trip สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
  • Private charter สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อแจ้งล่วงหน้า 14 วัน
  • หากทางบริษัทฯจำเป็นต้องยกเลิกทริป เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นๆ ทางบริษัทฯจะออกvoucherให้ใหม่ ซึงมีอายุ1ปีนับจากวันยกเลิกทริป