• กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสาร หรือ E-Ticket ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เท่านั้น โดยจะต้องมีบัตรโดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป กรุณาแสดงบัตรโดยสารแก่พนักงานของร้านอาหารที่ร่วมรายการ
 • ร้านอาหารที่ร่วมรายการดังนี้ ร้าน Nagiya Tokyo Izakaya จำนวน 9 สาขา ,ร้าน Sagami จำนวน 2 สาขา , ร้าน Kodawari จำนวน 2 สาขา , ร้าน Iseya จำนวน 1 สาขา , ร้าน Kimukatsu จำนวน 5 สาขา ,ร้าน Q-Pot Thailand จำนวน 1 สาขา และ ร้าน Hokkaido Genshiyaki จำนวน 4 สาขา
 • ถ่ายภาพอาหาร หรือ อะไรก็ได้ภายในร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ โดยที่ในภาพนั้นจะเป็นต้องมี “สิงโต” ร่วมอยู่ด้วย สามารถใช้สิงโตที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ หรือสิงโตที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบ ภาพที่สร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการจะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จากสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง เส้นทางบิน ดอนเมือง-โตเกียว(นาริตะ), ดอนเมือง -โอซาก้า, ดอนเมือง-ฟุกุโอกะ และดอนเมือง-นาโกย่า รวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท
 • โพสต์รูปภาพลงบน Facebook ของคุณ พร้อมเช็คอินร้านอาหารที่ไปใช้บริการ และแท็กแฟนเพจของ Thai Lion Air
 • สมัคร / เข้าสู่ Jpassport บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อรับรางวัลพิเศษจากร้านอาหาร
 • ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม : 1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 (สิ้นสุดการร่วมกิจกรรมเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
 • ประกาศรางวัลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก JPassport Thailand https://www.facebook.com/thailandjpassport/ และ เว็บไซต์ https://th.passp.asia/ ทั้งนี้ทาง JPassport จะติดต่อผู้โชคดีไปทางข้อความ(INBOX)ในเฟซบุ๊ก
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้โชคดีได้ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ JPassport ในวันและเวลาทำการที่กำหนด นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/32Yuc4p

 • รับส่วนลด 15%