• รับส่วนลด 20 % สำหรับเครื่องดื่มเท่านั้น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อรับส่วนลด
  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานภูเก็ต เท่านั้น!
  • ระยะเวลา: 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2562