โรงแรม 185 เรสซิเดนซ์ ขอนแก่น


ส่วนลด:

  • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาที่ดีที่สุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565
วันที่ยกเว้น : -
โรงแรม 185 เรสซิเดนซ์ ขอนแก่น
185 หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
P: 065 6399399, 043 222119
E: 185residence@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาที่ดีที่สุด
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมนาวากีเทล ดีไซน์ โฮเทล และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 065 6399399, 043 222119 หรือ อีเมล: 185residence@gmail.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565