โรงแรมเอลิคซ์ กรุงเทพฯ


ส่วนลด:

  • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.alixbangkokhotel.com
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรมเอลิคซ์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 31 ซ.ศูนย์วิจัย 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
P: 02 318 3767-9
E: info@alixbangkokhotel.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.alixbangkokhotel.com
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมเอลิคซ์ กรุงเทพฯ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 318 3767-9 หรือ อีเมล: info@alixbangkokhotel.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565