โรงแรม อมารี โวค กระบี่


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักทุกประเภท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : 23 – 31 ธันวาคม 2565
โรงแรม อมารี โวค กระบี่
149 หมู่3 หาดทับแขก ตำบลหนองทะเล
กระบี่ 81180
P: +66 (0)75 560 777
E: reservations.vogue@amari.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักทุกประเภทรับส่วนลด 10%
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรม อมารี โวค กระบี่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)75 560 777 หรือ อีเมล: reservations.vogue@amari.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565