โรงแรม อัมริน รีสอร์ต เชียงราย


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรม อัมริน รีสอร์ต เชียงราย
179/1 หมู่ 20 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
P: +66 86 428 6225
E: amarinresort@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลด 15 % สำหรับห้องพักแบบแกรนด์ ดีลักซ์ วิวสวน จากราคาเต็ม 1,800 บาท
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรม อัมริน รีสอร์ต เชียงราย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 53 748 785 หรือ อีเมล: amarinresort@gmail.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2565