อวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ท


ส่วนลด:

รับส่วนลดพิเศษ 15% จากราคา Avani Flexi Rate

รับส่วนลดพิเศษ 20% สสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
Black Out Period: -
อวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ท
328 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ 81180
P: +66 (0) 7562 6888
E: aonang.krabi@avanihotels.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักรับส่วนลด 15% จากราคา Avani Flexi Rate
  • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มรับส่วนลด 20% (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • อวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 7562 6888 หรือ อีเมล: aonang.krabi@avanihotels.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565