โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ


ส่วนลด:

 • รับส่วนลด 20% สำหรับห้องพัก จากราคา Avani Flexi Rate รวมอาหารเช้า
 • รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310
P: +66 (0)2 718 2000
E: atrium@avanihotels.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักรับส่วนลด 20% จากราคา Avani Flexi Rate รวมอาหารเช้า
 • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มรับส่วนลด 10% (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆได้
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)2 718 2000 หรือ อีเมล: reservations_vatr@avanihotels.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565