อวานี พลัส เกาะลันตา กระบี่ รีสอร์ท


ส่วนลด:

 • รับส่วนลดพิเศษ 15% จากราคา Avani Flexi Rate รวมอาหารเช้า
 • รับส่วนลดพิเศษ 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
อวานี พลัส เกาะลันตา กระบี่ รีสอร์ท
315 หมู่1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ 81150
P: +66 (0) 7562 6999
E: avaniplus.krabi@avanihotels.com
Line OA: @avanikohlanta

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักรับส่วนลด 15% จากราคา Avani Flexi Rate รวมอาหารเช้า
 • โปรโมชั่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มรับส่วนลด 20% (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • อวานี พลัส เกาะลันตา กระบี่ รีสอร์ทและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 7562 6999 หรือ อีเมล: avaniplus.krabi@avanihotels.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565