โคคูน แบ็งคอค


ส่วนลด:

  • รับส่วนลด 10% จากราคาปกติสำหรับห้องพักทุกประเภท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โคคูน แบ็งคอค
27/21 ซอย อยู่ทอง บางแก้ว บางพลี กทม.
สมุทรปราการ 10540
P: -
E: thecocoonbkk@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นสำหรับห้องพักทุกประเภทรับส่วนลด 10% จากราคาปกติ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โคคูน แบ็งคอค และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางไลน์ ไอดี: @078xiaqd
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565