โรงแรมโฮมุ วิลล่า


ส่วนลด:

พิเศษ ห้องพักทุกประเภท ราคา 1,500 บาท ต่อคืน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม - 30 กันยายน 2565
Black Out Period : -
โรงแรมโฮมุ วิลล่า
510 ม.8 ต.ปัว อ.ปัว
น่าน 55120 ประเทศไทย
P: 094 195 4163
E: homuvilla@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • พิเศษ ห้องพักทุกประเภท ราคา 1,500 บาท ต่อคืน
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมโฮมุ วิลล่าและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094 195 4163 หรือ อีเมล: homuvilla@gmail.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 มีนาคม - 30 กันยายน 2565