โรงแรมนาวากีเทล ดีไซน์ โฮเทล


ส่วนลด:

  • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลา: 5 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565
ช่วงเวลายกเว้น: วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โรงแรมนาวากีเทล ดีไซน์ โฮเทล
10 ถ.สะพานยาว ต.โพเสด็จ อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 80000
P: 090 9809157
E: opm.navakitel@gmail.com
LineOA: navakitel

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมนาวากีเทล ดีไซน์ โฮเทล และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090 9809157 หรือ อีเมล: opm.navakitel@gmail.com หรือ ไลน์: navakitel
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565