โรงแรม นวินดา กระบี่


ส่วนลด:

  • ราคาพิเศษสำหรับห้องสตูดิโอพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน เพียง 950 บาท/คืน ที่ โรงแรม นวินดา กระบี่
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรม นวินดา กระบี่
143 ม.3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง
จ.กระบี่ 81180
P: +66 (0)2 234 9400 (BKK), +66 (0)75 637 500 (KBV)
E: Sales@Krabilaplaya.com
L: @Krabilaplaya

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาพิเศษ 950 บาท/คืน สำหรับห้องสตูดิโอพร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
  • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรม นวินดา กระบี่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0)2 234 9400, +66 (0)75 637 500, Line ID: @Krabilaplaya หรือ อีเมล: reservation@Krabilaplaya.com
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2565