โรงแรมเอสบ็อกซ์


ส่วนลด:

  • รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับห้องพัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
โรงแรมเอสบ็อกซ์
4 สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
P: +66 2 262 0991
E: info@sboxhotel.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับห้องพักแบบ บ็อกซ์ 5.0 และ บ็อกซ์ 5.5 จากราคาหน้าเว็บไซต์โรงแรม
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
  • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันเดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
  • โรงแรมเอสบ็อกซ์ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 2 260 1111 # 0831
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565