โรงแรม ชาซ่า รีสอร์ท & เรสซิเดนท์, เกาะสมุย


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก One-Bedroom Seaview Suite จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.shasahotels.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารเท่านั้น ณ ห้องอาหาร Beyond the Sea
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
โรงแรม ชาซ่า รีสอร์ท & เรสซิเดนท์, เกาะสมุย
เลขที่ 116/1 หมู่ที่ 2 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
P: 077 913 888
E: rsvn@shasahotels.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก One-Bedroom Seaview Suite จากราคาบนเว็บไซต์โรงแรม www.shasahotels.com
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารเท่านั้น ณ ห้องอาหาร Beyond the Sea
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน สำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรม ชาซ่า รีสอร์ท & เรสซิเดนท์, เกาะสมุย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 077 913 888 หรือ อีเมล: rsvn@shasahotels.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565