โรงแรม เดอะ เชลซี กระบี่


ส่วนลด:

 • รับส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก และสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : 20 – 31 ธันวาคม 2565
โรงแรม เดอะ เชลซี กระบี่
999 หมู่ 6, ตำบลไสไทย, อำเภอเมืองกระบี่,
จังหวัดกระบี่ 81000
P: +66 75 819 519
E: info@theshellseakrabi.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นส่วนลด 15 % สำหรับห้องพักจากราคาที่ดีที่สุด และสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2565
 • กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • โรงแรม เดอะ เชลซี กระบี่ และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 75 819 519 หรือ อีเมล: info@theshellseakrabi.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565