เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต


ส่วนลด:

 • ส่วนลด 15% สำหรับโปรโมชั่น Stay for Breakfast
 • ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
21/4 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
P: +66 76 335 600
E: reservations.siraybay@westin.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ส่วนลด 15% สำหรับโปรโมชั่น Stay for Breakfast (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่า ณ ขณะทำการจอง)
 • ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เงื่อนไขการยกเลิก กรุณาสอบถามได้ที่ โทร. +66 76 335 600 หรือ อีเมล: reservations.siraybay@westin.com
 • เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 76 335 600 หรือ อีเมล: reservations.siraybay@westin.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2565