วีรันดา คอลเล็กชัน สมุย


ส่วนลด:

 • รับส่วนลด 5% เพิ่มเติม สำหรับห้องพัก จากราคา Best Available Rate บนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
 • รับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น THLA5 ผ่าน www.verandacollections.com พร้อมแสดงบัตรโดยสารไทยไลอ้อนแอร์ เมื่อเข้าเช็คอินที่โรงแรม

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565
Black Out Period : -
วีรันดา คอลเล็กชัน สมุย
438/1 หมู่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
P: +66 77 332 888
E: reservations@rockyresort.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • รับส่วนลดที่ วีรันดา คอลเล็กชัน สมุย ตามรายละเอียดดังนี้
  • ส่วนลด 5% เพิ่มเติม สำหรับห้องพัก จากราคา Best Available Rate บนหน้าเว็บไซต์โรงแรม
  • ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
  กรุณากรอกรหัสโปรโมชั่น “ THLA5 ” ผ่าน www.verandacollections.com
 • ส่วนลดสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม สามารถใช้ได้กับทุกห้องอาหารภายในรีสอร์ท ยกเว้น รูมเซอร์วิส, The Jetty, The Glass Room - Espresso Bar, Skoop Beach Café, ค่าเปิดขวด และค่าเครื่องดื่มที่ขายเป็นขวด เช่น เหล้า ไวน์ แชมเปญ
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพักสำหรับการใช้โปรโมชั่น
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เมื่อเข้าเช็คอินที่โรงแรม เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • วีรันดา คอลเล็กชัน สมุย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองห้องพักล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 77 332 888 หรือ อีเมล: reservations@rockyresort.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2565