• รับส่วนลด 15%
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เพื่อรับส่วนลด
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับเซ็ทเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • สงวนสิทธิ์การร่วมรายการเฉพาะที่ร้านอิปปุโดะสาขาท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น
  • ระยะเวลา: 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2562

  • รับส่วนลด 15%