ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Thai Lion Air” เส้นทางใดก้ได้กับพนักงานก่อนใช้สิทธิ์ ซึ่งมีรูปแบบตามที่ “Thai Lion Air” กำหนด โดยส่วนลดนี้เป็นส่วนลดเฉพาะลดค่าบัตรชมการแสดง KAAN Show เท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนลด 60% จากราคาปกติ (ใช้ได้กับทุกโซนที่นั่ง)ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
  • สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ 3 ครั้งต่อบอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ/1 เดือน
  • “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดซึ่งระบุเที่ยวบิน ตั้งแต่ 15 เม.ษ. – 31 ธ.ค. 2562
  • “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” สามารถแสดงสิทธิ์เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 เม.ษ. – 31 ธ.ค. 2562
  • ลูกค้าจะต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส “Thai Lion Air” ให้กับพนักงาน ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครสิงห์ ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ หรือสำรองที่นั่งผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-0290092
  • “บอร์ดดิ้งพาส Thai Lion Air” ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆได้
  • บอร์ดดิ้งพาสสูญหายหรือชำรุดจนไม่อยู่ในสภาพใช้งาน ไม่สามารถนำมาใช้แสดงเพื่อรับส่วนลดได้
  • บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทปัญจลักษณ์พาสุขกำหนด