เอสเตลล่า คลินิก


ส่วนลด:

 • รับส่วนลด 90% สำหรับการทำไฮฟูยกกระชับใบหน้า 1,200 ช็อต / 1 ครั้ง เพียง 1,999 บาท (จากราคาปกติ 20,000 บาท)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
ระยะเวลายกเว้น : -
เอสเตลล่า คลินิก
บริษัท เอสเตลล่า คลินิก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 916/23 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
P: +66(0) 2026 7199
E: estellaclinic.marketing@gmail.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • รับส่วนลด 90% สำหรับการทำไฮฟูยกกระชับใบหน้า 1,200 ช็อต / 1 ครั้ง เพียง 1,999 บาท (จากราคาปกติ 20,000 บาท)
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ใบ/ต่อ 1 รายการ / 1 ครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 สาขา (สาขาทองหล่อและสาขาสยาม)
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่วนลด
 • บัตรโดยสารที่ใช้ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเดินทาง
 • กรุณาสำรองโปรโมชั่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเข้ารับบริการ
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกกรณี
 • เอสเตลล่า คลินิก และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำรองโปรโมชั่นล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66(0) 2026 7199 หรือ อีเมล: estellaclinic.marketing@gmail.com
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565