• ผู้โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 100 บาท/ที่นั่ง เพียงแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาสของ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (ฉบับจริง) เส้นทางใดก็ได้ที่เดินทางระหว่าง
    วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
  • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาสก่อนซื้อบัตรชมภาพยนตร์
  • สามารถใช้ได้ 1 ที่นั่งต่อบอร์ดดิ้งพาส 1 ใบ เท่านั้น (จำกัด 100 ที่นั่ง / วัน)
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้กับที่นั่งประเภท Deluxe / Premium / Prime ระบบปกติ 2D และ ระบบ 3D
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562