ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • รับส่วนลด 30% จากราคาปกติ
  • ผู้โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รับสิทธิ์ง่ายๆเพียงแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาสของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (ฉบับจริง) ของคุณ (เส้นทางใดก็ได้ ที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
  • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรบอร์ดดิ้งพาสก่อนซื้อบัตรเข้าชม โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องนำพาสปอร์ตมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร และชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยต้องนำหลักฐานการมีถิ่นพำนักมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  • ซื้อบัตรเข้าชมได้สูงสุด 4 ใบ/ 1 บอร์ดดิ้งพาส
  • ระยะเวลา 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเท่านั้น