ประสบการณ์ใหม่กับเครื่องบินแอร์บัส A330-300


บินจากกรุงเทพฯ
ถึง
หนานชาง (KHN)
ชั้นประหยัด
2,955 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
12,595 บาท
ถึง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
ชั้นประหยัด
2,955 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
12,595 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)


เงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

ต้องการเดินทางชั้นประหยัดพรีเมี่ยม, เพียงเลือกในขั้นตอนเลือกเที่ยวบิน  ตามภาพด้านล่าง

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ฟรี 
โหลดสัมภาระ
ฟรี 
โหลดอุปกรณ์กีฬา
บริการ 
เลือกที่นั่ง