จองปุ๊บ บินปั๊บ! ไป โอซาก้า

จอง : 16 พ.ค. 62 ถึง 23 พ.ค. 62
เดินทาง : 18 พ.ค. 62 ถึง 25 พ.ค. 62

บินจาก กรุงเทพฯ-ดอนเมืองCollapse
บินตรง
ถึง
โอซาก้า-คันไซ (KIX)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
3,995  
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
7,995  

* ราคา/เที่ยวบิน/ท่าน (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบิน)


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 - 25 พฤษภาคม 2562
  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับ และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***