เที่ยวไม่หยุด

✈️ บินสุดคุ้มกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์


ช่วงเวลาจอง:

12 ส.ค. 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง:

01 พ.ย. 2662 ถึง 30 มิ.ย. 2563


เส้นทางในประเทศ
From Don MueangCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 2,895  2,515
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงราย (CEI)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
พิษณุโลก (PHS)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุบลราชธานี (UBP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ขอนแก่น (KKC)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 2,995  2,600
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กระบี่ (KBV)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นครศรีธรรมราช(NST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ตรัง (TST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง ดอนเมืองExpand
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
2,785
จาก
เชียงราย (CEI)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
พิษณุโลก (PHS)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
อุบลราชธานี (UBP)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ขอนแก่น (KKC)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
2,885
จาก
กระบี่ (KBV)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
นครศรีธรรมราช (NST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ตรัง (TST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
สุราษฎร์ธานี (URT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
เส้นทางข้ามภูมิภาคExpand
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
พัทยา (UTP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 595  500
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
พัทยา (UTP)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 545  450
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 1,395  980
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 1,345  930
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-


เส้นทางระหว่างประเทศ
ถึง ญี่ปุ่นCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
โตเกียว-นาริตะ (NRT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,995  2,675
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 9,995  7,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นาโกย่า (NGO)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,595  2,475
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฟุกุโอกะ (FUK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,595  2,475
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
โอซาก้า-คันไซ (KIX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,595  2,475
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง อินโดนิเซียExpand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
จาการ์ตา (CGK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,295  2,060
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เดนปาซาร์-บาหลี (DPS)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,495  2,220
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง สิงคโปร์Expand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สิงคโปร์ (SIN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 1,295  1,280
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง พม่าExpand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ย่างกุ้ง (RGN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 1,190  1,185
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง เวียดนามExpand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฮานอย (HAN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 1,295  1,250
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง ไต้หวันExpand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,495  1,960
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 7,995  4,575
่ถึง จีนExpand
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กวางโจว (CAN)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เฉิงตู (CTU)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนานชาง (KHN)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,795  2,290
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 9,895  9,020
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนานจิง (NKG)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฉงชิ่ง (CKG)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,795  2,290
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 9,895  9,020
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ซีอาน (XIY)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,795  2,290
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หางโจว(HGH)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
จี่หนาน (TNA)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 3,495  2,780
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เจิ้งโจว (CGO)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 9,895  9,020
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ชางโจว (CZX)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อู่ฮั่น (WUH)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,795  2,290
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เทียนจิน (TSN)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 3,495  2,780
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 10,995  10,010
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนิงโป (NGB)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เซินเจิ้น (SZX)
ประเภทการเดินทาง
One-way
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
กวางโจว (CAN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
เฉิงตู (CTU)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
เชียงราย (CEI)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,395  2,010
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เหอเฟ่ย์ (HFE)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,495  2,780
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เจิ้งโจว (CGO)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,895  3,060
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ฉงชิ่ง (CKG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
หางโจว(HGH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 3,895  3,060
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เทียนจิน (TSN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 4,295  3,020
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
 11,995  10,910
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (THB)
 2,995  2,430
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง บังกลาเทศCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ธากา (DAC)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (THB)
 7,195  5,905
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง ศรีลังกาCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
โคลัมโบ (CMB)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (THB)
 5,585  5,065
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง เนปาลCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กาฐมาณฑุ (KTM)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (THB)
 7,525  6,115
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-
ถึง อินเดียCollapse
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
มุมไบ (BOM)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (THB)
 8,645  6,835
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (THB)
-

  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***