เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้

จอง : วันนี้ ถึง 15 ก.ย. 61   
เดินทาง : วันนี้ ถึง 15 ก.ย. 61

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

* บนเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย แอร์บัส A330-300

เพลิดเพลินไปกับความประหยัดที่มากขึ้นสำหรับข้อเสนอแพคเกจที่ holidays.lionairthai.com

บินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
เชียงราย (CEI)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
พิษณุโลก (PHS) 
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
อุบลราชธานี (UBP)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
ขอนแก่น (KKC)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
กระบี่ (KBV)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
2,735 บาท
ถึง
นครศรีธรรมราช (NST)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
ถึง
ตรัง (TST)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
บินจากหาดใหญ่
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ชั้นประหยัด*
950 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-
บินจากพัทยา (อู่ตะเภา)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ชั้นประหยัด*
450 บาท
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม*
-

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)


เงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2561
  • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 15 กันยายน 2561
  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***