ราคาบัตรโดยสาร

✈️ Let’s travel with Thai Lion Air.


ช่วงเวลาจอง:

วันนี้เป็นต้นไป

ช่วงเวลาเดินทาง:

วันนี้เป็นต้นไปจาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เชียงราย (CEI)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
พิษณุโลก (PHS)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
695
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุบลราชธานี (UBP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
695
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
695
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ขอนแก่น (KKC)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
695
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กระบี่ (KBV)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
นครศรีธรรมราช(NST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ตรัง (TST)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
เชียงราย (CEI)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
พิษณุโลก (PHS)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
645
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
อุบลราชธานี (UBP)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
645
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
645
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ขอนแก่น (KKC)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
645
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
กระบี่ (KBV)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
745
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
2,995
จาก
นครศรีธรรมราช (NST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
745
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ตรัง (TST)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
745
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
สุราษฎร์ธานี (URT)
ถึง
ดอนเมือง (DMK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
745
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
พัทยา (UTP)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
595
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
พัทยา (UTP)
ถึง
เชียงใหม่ (CNX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
545
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
หาดใหญ่ (HDY)
ถึง
อุดรธานี (UTH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
1,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
อุดรธานี (UTH)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
1,345
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
จาการ์ตา (CGK)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,295
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เดนปาซาร์-บาหลี (DPS)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
สิงคโปร์ (SIN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
1,295
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ย่างกุ้ง (RGN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
1,190
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฮานอย (HAN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
1,295
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ไทเป (TPE)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
7,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กวางโจว (CAN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เฉิงตู (CTU)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนานชาง (KHN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
9,895
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนานจิง (NKG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฉงชิ่ง (CKG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
9,895
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ซีอาน (XIY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หางโจว (HGH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
จี่หนาน (TNA)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เจิ้งโจว (CGO)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
9,895
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ชางโจว (CZX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
อู่ฮั่น (WUH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เทียนจิน (TSN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
10,995
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
หนิงโป (NGB)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
เซินเจิ้น (SZX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
กวางโจว (CAN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
เชียงใหม่ (CNX)
ถึง
เฉิงตู (CTU)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
เชียงราย (CEI)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,395
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
พัทยา (UTP)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,795
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ซีอาน (XIY)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
หนานจิง (NKG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เซี่ยงไฮ้ (PVG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เหอเฟ่ย์ (HFE)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,495
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เจิ้งโจว (CGO)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ฉงชิ่ง (CKG)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
หางโจว (HGH)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
3,895
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
เทียนจิน (TSN)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
4,295
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
11,995
จาก
ภูเก็ต (HKT)
ถึง
ฉางชา (CSX)
ประเภทการเดินทาง
เที่ยวเดียว
ชั้นประหยัด (บาท)
2,995
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
ธากา (DAC)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
7,195
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
โคลัมโบ (CMB)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
5,585
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
กาฐมาณฑุ (KTM)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
7,525
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-
จาก
ดอนเมือง (DMK)
ถึง
มุมไบ (BOM)
ประเภทการเดินทาง
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด (บาท)
8,645
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (บาท)
-

  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
  • *** สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***