เว็บเช็คอิน

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

  • ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินด้วยตัวเองที่เว็บไซด์ www.lionairthai.com/en/th/Check-in โดยสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 4ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องมาแสดงที่สนามบินด้วยตนเอง

บริการเชคอินออนไลน์ จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสาร ดังนี้

  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก
  • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
  • ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่มีความเจ็บป่วย หรืออยู่ในความดูเเลของเเพทย์

Get

สะดวกรวดเร็วกับจองเที่ยวบินผ่านมือถือของคุณ