ติดต่อเรา

บ้านติดต่อเรา

สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง:

ห้อง 4313A ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานใหญ่

89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Thai Lionair Call Center:

ต้องการจองตั๋วโดยสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่:

เบอร์ติดต่อ: (66) 2-529-9999
เมลล์ติดต่อ:info@lionairthai.com
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ การจองห้องพักกลุ่ม:

ช่องทางพิเศษสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ณ วันเวลาเดินทางเดียวกัน และเส้นทางเดียวกัน สามารถติดต่อสอบถาม และทำการจองได้ที่:

เบอร์ติดต่อ: (66) 2-996-8005

เมลล์ติดต่อ:groupbooking@lionairthai.com