ติดต่อเรา

Homeติดต่อเรา

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) :

ต้องการจองตั๋วโดยสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ :

ประเทศไทย :

(+66) 2-529-9999

สิงคโปร์ :

(+65) 6-589-8300

อีเมลล์ติดต่อ :  info@lionairthai.comสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ การจองห้องพักกลุ่ม :

ช่องทางพิเศษสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เท่านั้น
ณ วันเวลาเดินทางเดียวกัน และเส้นทางเดียวกัน
สามารถติดต่อสอบถาม และทำการจองได้ที่:

เบอร์ติดต่อ :  (66) 2-529-9977

เมลล์ติดต่อ : groupbooking@lionairthai.comสำนักงานใหญ่

89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง:

ห้อง 4313A ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210