เที่ยวใต้เที่ยวง่าย วันธรรมดา กับ ไทยไลอ้อนแอร์

จองและเดินทาง : วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560

เหตุผลที่ต้องบินกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์บินจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ถึง
หาดใหญ่ (HDY)
ราคารวม
755 บาท
ถึง
กระบี่ (KBV)
ราคารวม
635 บาท
ถึง
สุราษฎร์ธานี (URT)
ราคารวม
635 บาท
ถึง
ภูเก็ต (HKT)
ราคารวม
655 บาท
ถึง
นครศรีธรรมราช (NST)
ราคารวม
635 บาท
ถึง
ตรัง (TST)
ราคารวม
635 บาท

* ราคาต่อเที่ยวบินต่อ 1 ท่าน (ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว)


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
  • ***สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***