Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทำการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วยเครื่องบินลำใหม่ แอร์บัส A330-300 บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่จังหวัดเชียงใหม่

20 December 2017
Anonymous

18 ธันวาคม 2560 - สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทำการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วยเครื่องบินลำใหม่ แอร์บัส A330-300 บินตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่จังหวัดเชียงใหม่


โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดเตรียมอุโมงค์น้ำต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วยเครื่องบิน แอร์บัส A330-300 และผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคณะผู้บริหารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 บินตรงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน รวมทั้งยังมีเส้นทางบินไปจังหวัดภูเก็ตที่สายการบินฯได้ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ซึ่งบินตรงทุกวัน