Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10 March 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

วันที่ 10 มีนาคม 2565 - นายสิดล พวงสุวรรณ ผู้จัดการสถานีหาดใหญ่ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นตัวแทนสายการบินฯเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อมูลข้อตกลงความร่วมการจัดการศึกษาปริญญาตรี รวมทั้งการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนและความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายอะกุซ ซะฮ์โยโน ราชิด กงสุลฝ่ายข่าวสารสังคมและวัฒนธรรม สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7